Što je to GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je uredba Europske unije koja sa sobom donosi značajne promjene u pravilima koja definiraju osobne podatke i kako se oni koriste.

Vaši podaci koji nam trebaju kako bi Vam omogućili kupnju usluge i proizvoda koji se prodaju u našem web shopu:

E-mail
Ime i prezime
Telefon
Adresa

1. Koji Vaši podaci nam trebaju i zašto?

Tragom d.o.o. koristi vaš e-mail, telefon, ime i prezime te adresu prilikom kupnje kako bismo izvršili isporuku usluga i proizvoda koje ste kupili u našem web shopu anitasupe.com.

Tehnički podaci poput IP adrese i cookie se koriste kratkoročno i služe za tehničko poboljšanje vašeg doživljaja korištenja web shopa.

2. Tko sve ima pristup vašim podacima?

Pristup Vašim osobnim podacima ima samo dio naših zaposlenika koji rade u odjelima korisničke podrške i administracije sustava.

Navedene kategorije zaposlenika su upoznate sa našom politikom i procedurama zaštite osobnih podataka i dužne su postupati po istima.

3. Da li ćemo vaše podatke dijeliti s drugima?

Vaši podaci će se dijeliti sa drugima samo u okvirima potrebnim za izvršavanje naših usluga.

Vaši podaci se dijele sa:

– isključivo ime i prezime i adresa za potrebe dostave.

Vaši podaci su kod nas sigurni i nećemo ih djeliti, prodavati ili ustupati drugim privatnim ili pravnim osobama za druge namjene osim gore navedenih.

4. Koliko dugo ćemo čuvati vaše podatke?

Tehnički podaci poput adrese i cookie-a se čuvaju 30 dana.

5. Kako smo došli do vaših podataka?

Sve navedene osobne podatke ste nam dali sami pri registraciji ili pri kupnji ponuda na našoj stranici anitasupe.com. Tragom d.o.o. ni na koji način ne prikuplja/kupuje/nabavlja vaše osobne podatke od trećih osoba.

6. Da li možete zatražiti da zauvijek uklonimo Vaše podatke i povući svoju privolu za njihovo korištenje?

Da, kada god želite možete povući privolu za korištenje svojih osobnih podataka i/ili od nas zatražiti da izbrišemo sve Vaše podatke iz našeg sustava. Pošaljite nam email na info@tragom.hr i pokrenuti ćemo proceduru za uklanjanje svih osobnih podataka koja će biti gotova u roku od 15 dana.

7. Da li možete vidjeti koje Vaše osobne podatke imamo i možete li ih ispraviti?

Da, u svakom trenutku možete vidjeti sve podatke koje o vama imamo i možete ih samostalno izmijeniti unutar Vašeg korisničkog profila ili slanjem zahtjeva na email info@tragom.hr

8. Da li možete zatražiti eksport svih svoji podataka koji se nalaze u našem sustavu?

Da, u svakom trenutku možete zatražiti eksportiranje vaših podatka slanjem zahtjeva na email info@tragom.hr

9. Da li se moji podaci automatski profiliraju i zašto?

U ovisnosti o vašoj lokaciji i prošlim kupnjama naš web shop vam inicijalno prikazuju naše različite ponude. Isključiva svrha profiliranja je unapređenje naše usluge i vašeg doživljaja korištenja portala. Ova automatizirana obrada ne utječe značajno na vas i ne proizvodi nikakve pravne učinke. Navedeno profiliranje se ne dijeli s trećim osoba niti na koji način ne utječe na konačne opcije kako i koliko možete koristiti naše usluge.

10. Kome se mogu žaliti ako mislim da kršite moje pravo na privatnost?

Možete se žaliti Agenciji za zaštitu prava potrošača i to na linku ovdje.